MENTORING

 

Mentoring MINERVY 21 je celoroční program osobního rozvoje pro ženy a muže – Minervanky a Minervany, kteří chtějí systematicky pracovat na svém osobním růstu, překonávat své limity a bariéry.

MENTORINGOVÉ PROGRAMY Minerva21

Mentoring s Alexandrou Lemerovou je naprosto úžasný a neustále se vyvíjí k lepšímu. Přestože nás dělí 700 km, pravidelně si domlouváme video hovory. Nyní jsme přidaly taktéž komunikaci po Whatsappu. Mentoring mě určitě posouvá. Z každého setkání pro nás dělám stručný zápis, abychom měly návaznost. Pracuji na konkrétních cílech. Mnoho postupných kroků se mi již podařilo. Když se mi nějaké téma nedaří, vždy se nám podaří společně najít směr, jak  takovou překážku překonat.
Výborný program. Příští rok se mnou počítejte.

Jolana Zajícová | mentee MINERVA21

Z mého pohledu si s mentee profesně rozumíme, v řadě oblastí jsme zjistily, že máme také
shodné zájmy a koníčky. V prosincovém mentoringu jsme si udělaly krátké vyhodnocení.
Zaujal nás také váš systém párování, protože si rozumíme nejen profesně, ale i osobnostně.
Mentoring je pro mne obohacující a zajímavý.

Lenka Švecová | mentee MINERVA21

Jsem z mentorky nadšená. Sice jsme každá z úplně jiného odvětví, ale tematicky řešíme to samé a je mi velkou oporou během měnění práce a dalších menších témat. Oceňuji její připravenost, strukturovanost a ochotu podělit se i o velmi osobní témata.“

 Ema Sikora | mentee MINERVA21

„Mentoring jsem volila jako záchranný kruh. Byla jsem vyhořelá, bez energie, bez sebevědomí. Paní mentorka Květoslava Santlerová mi byla neuvěřitelně pevnou, přirozenou a samozřejmou oporou. Něco, co jsem v té době neměla ani v rodině ani sama v sobě. Díky mentoringu se krok za krokem navracím  k sobě, ke své kreativitě i hodnotě na pracovním trhu. Získala jsem spoustu podnětů, schopnost vidět příležitosti a odvahu hledat k nim cesty. Nejzásadnější deviza do budoucna. Děkuji.“

Lenka Mrázová | mentee MINERVA21, projekt Poznávejme hravě, www.forvisitors.cz

„Mentoring jsem volila jako záchranný kruh. Byla jsem vyhořelá, bez energie, bez sebevědomí. Paní mentorka Květoslava Santlerová mi byla neuvěřitelně pevnou, přirozenou a samozřejmou oporou. Něco, co jsem v té době neměla ani v rodině ani sama v sobě. Díky mentoringu se krok za krokem navracím  k sobě, ke své kreativitě i hodnotě na pracovním trhu. Získala jsem spoustu podnětů, schopnost vidět příležitosti a odvahu hledat k nim cesty. Nejzásadnější deviza do budoucna. Děkuji.“

Lenka Mrázová, projekt Poznávejme hravě, www.forvisitors.cz