Naše motto zní „Čeříme vodu“. Toto slovní spojení představuje především pohyb, je protipólem stojatých vod. Představte si, že hodíte do vody kamínek. Co se stane? Na hladině se začnou tvořit kruhy. První, druhý, třetí… a máte-li po ruce kamínků víc, kruhy se prolnou, spojí. Ve Spolku MINERVA21 je právě spojování kruhů symbolickým vyjádřením spolupráce, komunikace, vzájemné podpory a networkingu.

Naše hodnoty jsou sebevědomí (posilujeme sebevědomí žen a mužů vzděláváním, síťováním, vzájemnou podporou a společnými aktivitami), sdílení (jsme společenství žen a mužů, kteří se dělí o své poznatky a zkušenosti), vliv (vyzýváme ženy i muže, aby se zapojili do společenského života a pozitivně ovlivňovali dění v celé společnosti).

Díky členství se můžete ZDARMA účastnit Setkání mentoringu (4x v Praze během září-června) a můžete se také účastnit  neformálních setkání členů a přátel Minerva s názvem Minerva21 Coffee Break  (5 v Praze během září-června).

Především však členským příspěvkem posilujete poslání Minervy 21, které s Vaším přispěním můžeme dále šířit. Příspěvkem se spolupodílíte na provozu sociálních sítí a dalších formách komunikace se členy.

Členkou a členem Minerva21 se stáváte uhrazením členského příspěvku, který činí 500 Kč za rok. Platbu prosím zasílejte na účet 2101098990/2010. V případě vystavení faktury vystavit fakturu se prosím obraťte na info@minerva21.net.

Děkujeme za Vaši podporu.

Přihlašovací formulář - členství:

Ve kterých městech mě Minerva21 obzvlášť zajímá: *

POTVRĎTE:

6 + 13 =