Mise

Podpora a spolupráce

Spolek MINERVA 21 vznikl z iniciativy Rostyi Gordon-Smith v roce 2015 s cílem podpořit sebevědomí a spolupráci českých i slovenských žen a jejich větší zapojení do společenského dění. Během prvních dvou let přizvala MINERVA 21 k naplnění svého poslání i muže. Jejim cílem je být vlivným, pozitivně smýšlejícím a tvůrčím hnutím v české společnosti.

Vize MINERVA 21

Sebevědomí

Posilujeme sebevědomí žen vzájemnou podporou, síťováním, vzděláváním.

Sdílení

Dělíme se – ženy i muži – o své poznatky a zkušenosti.

Vliv

Vyzýváme ženy „Minervanky“ i muže „Minervany“, aby se zapojili do společenského života.

Pracovní krédo

Řídíme se pravidly tzv. „minervanského desatera“:

Dělíme se o své znalosti a informace

Podporujeme se ekonomicky

Chválíme se

Navzájem se motivujeme a podporujeme

Zajímáme se o sebe

Radujeme se z úspěchu druhých

Nepomlouváme se

„Dobrý skutek si zaslouží předání dále“

Přijímáme různé názory a nápady

Společně budujeme silnou síť

LET EXISTENCE

ZAPOJENÝCH MENTEE/PARTNERŮ

AKTIVNÍCH ÚČASTNÍKŮ

Hodnoty spolku MINERVA 21

E

TRANSPARENTNOST ve vzájemných vztazích | jednáme slušně, přímo, neexistují žádná tabu

E

RESPEKT k sobě i k hodnotám MINERVY 21 | upřednostňujeme humor před nafouklým egem

E

EFEKTIVITA | práce pro MINERVU 21 nás baví, konáme a svým chováním a činy pozitivně ovlivňujeme své okolí

E

NEJSME proti mužům | jsme pro ženy

E

DŮVĚRA v přístupu k ostatním | plníme sliby a jsme loajální k MINERVĚ 21

O spolku M21

Koncept MINERVA 21

Spolek MINERVA 21 nabízí koncept pro 21. století, který podporuje vzdělávání, komunikaci a spolupráci žen a mužů na základě společných hodnot, vytváří celorepublikovou znalostní a informační síť a v neposlední řadě pomáhá především ženám získávat manažerské znalosti a dovednosti, aby byly lépe připraveny zastávat vrcholové pozice a ovlivňovat dění v různých oblastech našeho života, ať už se jedná o podnikání, rodinu a výchovu, školství a vzdělávání, komunální politiku a další.

Rostya Gordon-Smith

zakladatelka spolku Minerva 21

Naše motto: ČEŘÍME VODU

Osobnosti M21

Rostya působí přes dvacet let v oblasti řízení a rozvoje organizací, lidí a týmů nejen v Česku, ale i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Rusku a v dalších zemích. Získala vzdělání ve Velké Británii, Kanadě a Austrálii. V roce 2001 byla jmenována jednou z 50 vrcholových, světových HR manažerů, v roce 2006 byla zvolena mezi 20 nejvlivnějšími ženami v České republice. Její projekt MINERVA 21 oslovuje české ženy i muže s heslem „Čeříme vodu“.

Rostya Gordon-Smith

zakladatelka MINERVA 21 | ambasadorka mentoringového programu

Dagmar Císařovská je maminkou 11-letého Matyho a 16 rokem pracuje v americké společnosti ExxonMobil, kde v současné době vede oddělení komunikace. Ať už byla na jakékoliv pozici nebo vedla jakékoliv týmy, vždy se snažila udržet rovnováhu mezi mužským a ženským principem.

V roce 2015 založila v rámci Minervy21 program Exchange4U, který se stal největší platformou mezifiremního networkingu a sdílení v Čechách. Věří, že díky spolupráci a silné síti můžeme žít lepší životy.

Dagmar Císařovská

ambasadorka E4U | členka Kolegia MINERVA21

MINERVA 21 je pro mně o lidech a pro lidi. Je o příležitostech, které můžeme proměnit v zajímavou spolupráci, potvrzení našich referencí nebo jen dát vědět o svých projektech. Těší mně, když se takto potkají lidi, kteří by o sobě jinak nevěděli. A dělá mi radost, když z takového setkání vzejde něco nového, pro zúčastněné přínosného. V podpoře druhých vidím smysl a jsem ráda součástí komunity inspirativních a přejících lidí. Navzájem se radujeme z úspěchů druhých, podporujeme, motivujeme a společně vytváříme silnou síť. A to jsou pravidla, která mne baví.

Jana Kadlecová

výkonná ředitelka MINERVA 21 | členka Kolegia MINERVA 21