PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

 

Spolku MINERVA 21 (M21)

se sídlem U Akademie 524/13

identifikační číslo: 04315171

zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 63377

pro registrace do programů a účasti na workshopech MINERVA 21

prostřednictvím on-line portálu umístěného na internetové adrese
minerva21.net a www.exchange4U.net

 

 

Členství, registrace a platební podmínky v MINERVA 21

 • pro řádné členství v M21, je třeba předem uhradit celý účastnický poplatek.
 • statut člena účastník nabývá dnem platby na účet M21
 • platnost členství je jeden kalendářní rok

 

Členství, registrace a platební podmínky v programu Akademie

 • pro závaznou rezervaci místa na kurzu, je třeba předem uhradit celý účastnický poplatek
 • kapacita míst na kurzu je omezena a v případě jejího překročení bude účastníkovi vrácen účastnický poplatek v celé výši, nebo lze částku, po vzájemné domluvě, převést na jiný kurz


Členství, registrace a platební podmínky v programu Mentoring

 • pro účast v programu Mentoring, je třeba předem uhradit celý účastnický poplatek a zaregistrovat se v M21 jako člen.
 • statut člena účastník nabývá dnem platby na účet M21
 • členství v programu Mentoring trvá 10 měsíců
 • platnost členství je jeden kalendářní rok

 

Členství, registrace a platební podmínky v programu Networking

 • tento program je určen pouze pro firmy
 • pro účast v programu Networking, je třeba předem uhradit celý účastnický poplatek a zaregistrovat se na www.exchange4u.net jako člen.
 • statut člena účastník nabývá dnem platby na účet M21 nebo prvním vstupem na akci E4U
 • platnost členství v programu je 12 měsíců od data registrace a platby

 

Donátorství spolek M21 nebo nadačním fondu M21

 • donátor kontaktuje kancelář M21 nebo zašle formulář pod názvem „Chci podpořit“
 • donátor uhradí částku, kterou chce podpořit aktivity spolku M21, převodem na ČÚ spolku: 2900844478/2010 (vedeného u Fio, a.s.) nebo aktivity nadačního fondu M21 na ČÚ nadačního fondu: 2101098990/2010 (vedeného u Fio, a.s.), přičemž použije jedinečný variabilní symbol, který mu bude poskytnut kanceláří MINERVA 21
 • darovací smlouvu Vám zašleme po domluvě emailem info@minerva21.net

 

Způsob platby:

 • účastnický poplatek za kurz je nutné uhradit předem převodem na bankovní účet 2900844478/2010
 • fakturu Vám zašleme na požádání emailem

Storno podmínky:

 • registrace k účasti na programu, členství nebo přihláška na workshop je závazná
 • při zrušení účasti od doby přihlášení do 10. dne před termínem workshopu se účtuje storno poplatek 50% ze zaplacené částky, nebo ponechání 100% částky jako kreditu na jiné akce Školy 21
 • při zrušení účasti od 10. dne před termínem kurzu se účtuje storno poplatek ve výši 100% kurzovného
 • je možné se domluvit na převedení kurzu na jinou osobu

Storno kurzu ze strany organizátora:

 • nenaplní-li se minimální požadovaná kapacita workshopu, vyhrazuje si
  MINERVA 21 právo kurz zrušit
 • v tomto případě bude přihlášeným účastníkům buď vráceno 100% účastnického poplatku a nebo nabídnut převod částky na jiný kurz

 

Ochrana osobních údajů

Zpracovávání veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:

 1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů programové nabídky a služeb našeho spolku.
 2. Osobní údaje nám svěřené:
 • chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti;
 • likvidujeme po té, kdy dotčená osoba přestane užívat programovou nabídku a služby našeho spolku déle jak 5 le

Další informace jsou zveřejněny na webu minerva21.net, věnujte prosím pozornost dokumentu „Ochrana osobních údajů MINERVA 21.

Není-li stanoveno jinak, vztahují se tyto podmínky na všechna členství a účasti na workshopech v MINERVA 21, platnost od 15. 5. 2018.

 

 

Fakturační údaje

Spolek MINERVA 21

Sídlo a korespondenční adresa U Akademie 524/13, Praha – Bubeneč, 170 00

IČ: 04315171

DIČ: CZ04315171

ČÚ spolku: 2900844478/2010

ČÚ nadačního fondu: 2101098990/2010