Taking too long? Close loading screen.

Mentoring MINERVA21 je celoroční program osobního rozvoje pro ženy a muže – Minervanky a Minervany, kteří chtějí systematicky pracovat na svém osobním růstu, překonávat své limity a bariéry. Pro ty, kteří chtějí budovat svoji sebedůvěru a jsou ochotní ovlivňovat věci ve prospěch celé společnosti. Jediným kritériem pro nás je Vaše MOTIVACE. Každý mentee získá svého osobního průvodce, mentora, který ji/ho provází na cestě za svým osobním či profesním cílem. Seznam našich mentorů je různorodý a bohatý, avšak všichni jsou špičkami ve svých oborech.

Registrace na 5. ročník mentoringového programu v období září 2019 – červen 2020 je spuštěna.

Mentoringový program v datech

 • Přihlašování do programu na rok 2019/20 bylo zahájeno 1. března 2019.
 • Program probíhá 10 měsíců, tj. vždy od 1. září.
 • Podmínky přijetí: vyplnění formuláře, registrace v Minerva 21 a zaplacení poplatku.
 • Po uhrazení poplatku se účastník stává řádným členem Minervy 21, a to od data zaplacení členského poplatku do ukončení mentoringového programu. Po tuto dobu je možné využívat zvýhodněné vstupy na akce M21.
 • Poslání přihlášky a uhrazení poplatku je možné nejpozději do posledního dne v měsíci červnu.
 • Párování mentorů s mentees probíhá během letních prázdnin.
 • Mentoringový program je oficiálně zahájen prvním mentoringovým setkáním, které se zpravidla koná na konci září.
 • Během programu se uskuteční 4 mentoringová setkání.

Jak postupovat

 • Vyplňte formulář „Přihláška MENTEE“.
 • Členem Minervy 21 a řádným zájemcem o mentoring se stanete po zaplacení poplatku.
 • Po splnění podmínek se dostáváte do výběrového řízení, kdy vám bude přiřazen mentor.
 • O výsledcích párování budete informováni prostřednictvím e-mailu.
 • Během září má nová dvojice prostor na to se poznat a sladit se. Pokud se v průběhu mentoringového programu stane, že některý z účastníků odstoupí, kontaktujte nás prosím na info@minerva21.net.
 • Nespárovaným jedincům poplatek za mentoring vracíme.

Jak mentoring probíhá?

 • Jako mentee první kontaktujete svého mentora, na kterého obdržíte kontakt e-mailem od M21. Individuálně si pak domluvíte intenzitu a četnost setkání ať už přes skype nebo osobně.
 • Minerva 21 pořádá pravidelně 4 mentoringová setkání. Informace vždy naleznete zde na webu, popř. na FB nebo e-mailem.
 • Mentoringová setkání slouží k propojení, networkování a sdílení zkušeností mentorů a mentees.
 • Minerva 21 zajišťuje program, prostory, občerstvení, speakry, doplňkový program.
 • Ambasadorkou mentees je Kristýna Vavrousová – kristyna@minerva21.net, na kterou se během programu můžete obrátit.
 • Byla zřízena FB skupina pod názvem „MINERVA 21 – Mentoringový program“, kde se můžete propojovat, sdílet své zkušenosti a informace.
AMBASADORKA MENTORINGU

Rostya Gordon-Smith, zakladatelka MINERVA21

Rostya Gordon-Smith je zakladatelkou hnutí MINERVA21, jež klade velký důraz na posílení sebevědomí českých žen a mužů s heslem „Čeříme vodu“, a oslovuje ty, kteří chtějí na sobě pracovat, vzdělávat se, sdílet své zkušenosti, spolupracovat a pozitivně ovlivňovat své okolí a společenské dění. Rostya působí přes dvacet let v oblasti řízení lidí a rozvoje organizací nejen v Čechách, ale i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Hong Kongu a v dalších zemích. Získala vzdělání ve Velké Británii, Kanadě a Austrálii. Rostya byla jmenována jednou z 50 vrcholových, světových HR manažerů a také patří mezi 20 nejvlivnějších žen v ČR. Spolu s Věrou Staňkovou publikovala knihu Úspěšně s kůží na trh.

Červen 2019
Září 2019
No event found!