Jméno a příjmení: Zuzana Dvořáková

Moje motto: Bůh stvořil člověka – bytost z těla a ducha s absolutní svobodnou vůlí, odpovědností a schopností vyřešit přicházející situace ženským či mužským způsobem.

Město, ve kterém bude mentoring probíhat: Praha, případně přes Skype

www.osmosis.cz

Proč jsem se rozhodla být mentorkou:

Jednoho dne jsem pohlédla do svého nitra, tím má pozornost změnila úhel pohledu od člověka a nasměrovala se do člověka. Z mé zkušenosti se stala práce a z ní poslání.

O Zuzaně:

Základní filosofií její práce je zájem o člověka: vcítit se do jeho situace a zároveň si zachovat roli nestranného pozorovatele. Najít efektivní způsob řešení, který je v jeho moci. Dalšími postupnými kroky zlepšovat výsledek. Klíčové je pochopení vzájemného prolínání a ovlivňování problémů, např. profesních a osobních. Zabývá se problematikou vznikající z pracovních, rodinných i osobních vztahů. Tak jako každého i Zuzanu částečně formovala minulost. Je konzultant, poradce a certifikovaný kouč podle kompetencí mezinárodní federace koučů International Coach Federation. Od roku 1991-96 a následně roku 1998-2003 působila ve dvou nadnárodních společnostech na manažerské pozici. V letech 2003-06 se věnovala řízení lidských zdrojů a poradenské činnosti, podnikatelské činnosti v oblasti péče o ženu, její krásu těla a ducha. Je jednatelkou vlastní společnosti Osmosis se zaměřením na rozvoj lidského potenciálu, firemních strategií, komunikace, poradenství.