Jméno a příjmení: Tomáš Ervín Dombrovský Moje motto: Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody. Město, ve kterém bude mentoring probíhat: Praha a blízké okolí  
Proč jsem se rozhodl být mentorem: Stále se (rád) učím. Mentoringový program je zdrojem zajímavých poznatků pro obě strany.
O Tomášovi: Tomáš vede oddělení analýz, komunikace a vztahů ve společnosti LMC, která vyvíjí portály Jobs.cz a Prace.cz. Podstatnou část energie věnuje zpracování dat a témat klíčových pro rozvoj tuzemského pracovního trhu a jeho hlubší propojování se vzdělávacím systémem. Stará se také o účinné rozšiřování partnerské spolupráce a veřejně prospěšných aktivit přesahujících rámec každodenního byznysu společnosti. Poměrně často přednáší a diskutuje se zaměstnavateli i zájemci o lepší uplatnění o tom, co na pracovním trhu nejvíce řeší.