Jméno a příjmení: Monika Nevolová

Moje motto: Buďte sami sebou, všichni ostatní jsou už stejně obsazení!

Město, ve kterém bude mentoring probíhat: Praha

www.umenivpraci.cz

Proč jsem se rozhodla být mentorkou:

Potřeba sdílet zkušenosti, opakovaná potřeba z okolí, je to takový přesah z koučinku.

O Monice:

Původně profesí psycholožka se v průběhu desetiletého působení v tištěných a TV médiích a v korporátu začala orientovat na umělecké techniky a nástroje pro na práci s lidskými zdroji, potenciálem, vztahy a příběhy. Působí jako kouč (certifikace akreditovaná ICF), kreativní producent, konzultant marketingu a PR, lektor improvizace, storytellingu a stand up technik v rámci projektu Umění v práci. Věnuje se i kreativní tvorbě, psaní scénářů, je spoluautorkou knihy Buďte mistři improvizace a autorkou knih Bez výmluv a Dotýkání dovoleno. Vystupuje na konferencích, přednáškách a vede workshopy a tréninky zaměřené zejména na praktické nástroje pro budování osobní značky, sebepoznání, sebeprezentaci a komunikaci.