Jméno a příjmení: Michaela Švejdová

Město, ve kterém bude mentoring probíhat: Litoměřice

 

Michaela Švejdová

Andragožka, mentorka a konzultantka v oblasti šikany na pracovišti, PR a osobního rozvoje. Zakladatelka a koordinátorka Mobbing Free Institutu, z.ú. a osvětového kulturně-vzdělávacího projektu ALLfest.

Public Relations, interní a externí komunikaci se věnovala více jak 17 let. Tento obor vyučovala i na University of New York in Prague. Ve své praxi využívá také dlouholeté zkušenosti z konzultační činnosti v oblasti duševní hygieny a life koučingu.

V této době se věnuje především osvětovým činnostem týkající se krizové intervence, prevenci vztahové patologie, slaďování pracovního a osobního života, zdravému a uvědomělému životnímu stylu.

Žije se svým manželem a dětmi u malé vesničky v Českém středohoří, maluje obrazy a užívá si života v přírodě a to, že se věnuje tomu, co ji v hloubi duše naplňuje.