Jméno a příjmení: Michaela Kadeřábková

Město, ve kterém bude mentoring probíhat: ČJ, AJ

www.michaelakaderabkova.cz

 

Proč jsem se rozhodla být mentorkou:

Mentoring  – sdílení zkušeností, úspěchů i neúspěchů, různých přístupů a úhlů pohledu – je pro mě skvělou příležitostí pro vzájemnou inspiraci, zajímavou cestou za objevováním a učením se jeden od druhého.  Nejde o jednosměrný tok informací a nikdy nevíte, co vše na cestě objevíte.

O mně:

Michaela Kadeřábková studovala mezinárodní obchod a politiku a diplomacii na VŠE, nicméně většinu své kariéry se věnovala podpoře rozvoje lidských zdrojů nejprve v CzechInvestu (3 roky) následně téměř 11 let ve společnosti GE/ MONETA Money Bank na pozicích HR business partnera i manažerských pozicích ve vedení HR. Ráda se podílí na změnových projektech a iniciativách podporujících dosažení vize a priorit firem prostřednictvím rozvoje zaměstnanců a manažerů a jejich dovedností i samotné organizace, posilování potřebných postojů, firemní kultury či zaměstnavatelské značky a (re)designu HR procesů. Získala zkušenosti z mnoha velikých kulturních změn (např. po akvizici), reorganizací či relokačních projektů, ať už v ČR nebo na mezinárodní úrovni. V oblasti HR ji nejvíce zajímá řízení výkonu tzv. performance management, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců či nábor, adaptace a budování značky zaměstnavatele/ firemní kultury. Získané zkušenosti nyní jako konzultant, trenér, mentor a kouč předává dále.