Jméno a příjmení: Marcela Janíčková

Moje motto: Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejdřív sám sebou.

Město, ve kterém bude mentoring probíhat: Praha

www.elevatorspeech.cz

Proč jsem se rozhodla být mentorkou:

Podporuji projekty zaměřené na sdílení a výměnu zkušeností, na změny, přispívající k osobnímu a profesnímu růstu, nabytí spokojenosti.

O Marcele:

Zakladatelka projektu ElevatorSpeech.cz, konzultantka a specialistka komunikace. Její profesí a vášní je vzdělávání a rozvoj jedinců i týmů v organizacích. Zaměřuje se na vizuální komunikaci, techniky prezentace a práci s energií. Tato témata tvoří pilíře projektů Elevator Speech a Visual Coach.Dokáže podporovat sdílení nových nápadů, projektů a myšlenek. Třeba i pomocí tzv. Elevator Speech – bleskových prezentací nebo vizuální facilitace. Poskytuje poradenství a mentoring klíčovým pracovníkům v jejich profesní komunikaci a sebeprezentaci, aktivně vystupuje na konferencích, networkingových setkáních, spolupracovala na knize Rétorika a prezentace. Úspěšně absolvovala Coach Specific Training a dvouletý výcvik Gestalt přístupu v pracovním i osobním kontextu.

Pokud neučí druhé, pak se učí od druhých, cestuje, kreslí a získává energii zážitky s přáteli a svými dětmi.