Jméno a příjmení: Kateřina Koželská

Moje motto: Všechno má jistý důvod a je na nás jej nalézt.

Město, ve kterém bude mentoring probíhat: Praha

www.hormed.cz

Proč jsem se rozhodla být mentorkou:

Ráda podporuji smysluplné projekty

O Kateřině:

Kateřina je absolventkou kombinovaného studia na lékařské a filozofické fakultě UK v Praze. Od roku 1996 působí v řadě státních i privátních zdravotnických center. Jejím cílem je zvýšit vnímání kvality poskytované zdravotní péče v České republice.Vede rozvojové, mentoringové a koučovací programy pro profesní pracovníky ve zdravotnictví. Je zakladatelkou a vedoucí lektorkou společnosti HORMED, v níž mj. připravuje a vede změnové projekty pro management obchodních společností. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala řadu výcviků v oblasti mentoringu a koučinku.

Své zkušenosti pravidelně publikuje v odborných periodicích.

Ve volném čase se věnuje sportu a rodině. Je aktivní instruktorkou HEAT programu.