Jméno a příjmení: Hana Kaniová

Město, ve kterém bude mentoring probíhat: Ostrava nebo online

Oblast specializace: Koučink a osobní rozvoj, komunikační dovednosti, emoční inteligence, kreativní myšlení, zvýšení sebedůvěry, zmírnění trémy, work-life balance

Mentoruji v jazyce: ČJ, AJ

www.hanakaniova.cz

 

Proč jsem se rozhodla být mentorkou:

V životě jsem potkala několik úžasných žen, které mi byly na cestě kariérou i v osobním životě velkou inspirací, podporou a zdrojem odvahy ke změně. Ráda bych touto cestou podpořila další ženy v osobním či profesním rozvoji a dodala odvahu ke změně jim.

O mně:

Mou celoživotní vášní, která se mi prolíná i pracovní kariérou, je vzdělávání a osobní rozvoj. Jsem koučka a lektorka a mou srdcovou cílovou skupinou jsou ženy, které mají chuť na sobě pracovat. Pomáhám jim podívat se na svůj život z nadhledu, ujasnit si, co opravdu chtějí, a nastavit cestu k cíli, rozvinout potenciál a silné stránky, najít jedinečné řešení životní či pracovní situace, zvýšit sebedůvěru a získat odvahu k uskutečnění cílů a snů, zmírnit trému a mnohé další…

Ke koučování mě přivedla má osobní zkušenost, kdy se mi radost z práce a vysokého nasazení studijní ředitelky jazykové školy začala pomalu vytrácet a stála jsem na prahu vyhoření. Koučink mi pomohl ujasnit si, co opravdu chci, a nastavit cestu, jak toho dosáhnout. Ani po letech mě nepřestává ohromovat, jaký je koučink urychlovač a efektivní cesta k nalezení jedinečného řešení. A nejlepší na tom je, že si na své řešení přijdete sami! Navazující koučovací výcviky mi zase pomohly s hlubšími tématy – zvýšit sebedůvěru a posílit odvahu k uskutečnění mých snů a cílů. Při koučování často využívám prožitkové koučovací techniky a vizualizace, které umožňují hlubší práci a vedou k pozitivním změnám, které jsou udržitelné.