Jméno a příjmení: Adéla Karlovská

Oblast specializace: Soft skills – manažerské, komunikační, prezentační dovednosti. Motivování podřízených a kolegů, nastavování a plnění cílů, systém odměňování, hodnocení podřízených, time management. Práce s vlastní intuicí.

Město, ve kterém bude mentoring probíhat: Praha, Říčany a okolí

Mentoruji v jazyce: ČJ

https://adelakarlovska.webnode.cz/

www.linkedin.com/in/ing-adéla-karlovská-6911a614

Proč jsem se rozhodla být mentorkou:

V nynější době pracuji na pozici ředitelky oddělení. Mentoring používám v praxi téměř denně. Velice jsem si oblíbila sdílení, které je podstatnou mentoringu. Díky svým bohatým zkušenostem v řídících pozicích mám mnoho vlastních, ale i nastudovaných zkušeností a informací z manažerské oblasti, které chci předávat a dále sdílet. V počátcích mé manažerské kariéry mi praktická forma vzdělávání velmi chyběla. Domnívám se, že se jedná o jednu z nejvhodnějších forem manažerského vzdělávání se.

O mně:

Mám 13tileté zkušenosti z oblasti řízení a vedení zaměstnanců, managementu projektů a firemních procesů. Jsem ředitelka, mentorka a specialistka na procesy. Mám ráda náročné úkoly a výzvy. Daří se mi srozumitelně a jednoduše vysvětlit složité věci. Jsem náročná vedoucí, kladu důraz na odborné znalosti, pracovitost, systémové myšlení a především na učení se. Zajímám se o nové trendy a směry na trhu v oblasti osobního a profesního rozvoje a práce se skupinou. Umím proniknout snadno do situace a porozumět podstatě. Osvojila jsem si rychlé navazování kontaktů s lidmi, se kterými na projektech pracuji. Naučila jsem se rozpoznávat silné stránky lidí kolem sebe a pracovat s nimi. Dokážu úspěšně vést a motivovat tým, se kterým pracuji.