MINERVA21 propojuje úspěšné ženy a muže – napříč profesemi i generacemi. Nechte se inspirovat těmito osobnostmi i Vy! Představujeme Vám neuvěřitelně akční a vyjímečnou ženu, Mgr. Dagmar Herrmannovou.

INSPIRATIVNÍ MINERVANKY | Mgr. Dagmar Herrmannová

SMILING CROCODILLE

Mgr. Dagmar Herrmannová je světově uznávaná odbornice na problematiku neslyšících a kombinovaných postižení, externí poradkyně WHO pro vzdělávání a terapie neslyšících, specialistka na kochleární implantáty a věnuje se i paliativní péči. 

Je zakladatelka a ředitelka charitativní organizace SMILING CROCODILE, o.p.s., která  provozuje školu a školku pro děti s těžkým kombinovaným postižením. Kromě toho je i zakladatelka a ředitelka mezinárodních charitativních projektů SMILING CROCODILE (podpora neslyšících dětí, které žijí v Asii a Africe na hranici chudoby). 

Má bohatou 20ti letou mezinárodní praxi v oboru speciální pedagogiky, žila a pracovala v oboru v zahraničí (UK, Balkán, USA, Rakousko). Řídí několik mezinárodních projektů a výzkumů, spolupracuje s řadou světových kapacit a organizací, pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích.  

Vytvořila jedinečný koncept rozvoje vzdělávání odborníků International Rehabilitation Academy, podle kterého se vyškolilo již 5000 terapeutů, učitelů, ale i rodičů postižených dětí v rozvojových zemích – Asii a Africe, kde působí i jako humanitární pracovník – pracuje s dětmi a rodinami ve slumech, v dětských domovech, nemocnicích a školách, realizuje osvětové kampaně na podporu vzdělávání a integrace např. #BecauseIhearIlive

Při své práci buduje systém vzdělávání odborníků – terapeutů pro děti se sluchovým a kombinovaným postižením v rozvojových zemích a v tomto oboru je i je autorkou několika učebnic a mezinárodně užívaných testovacích baterií QLICI, Champions, WE CAN. 

Mluví šesti světovými jazyky včetně znakového jazyka, ovládá alternativní a augmentativní metody komunikace, které se používají v komunikaci u lidí, kteří kvůli svému postižení nemohou používat mluvenou řeč.

Byla nominována na cenu Nadace Via Bona, která oceňuje počiny v oblasti filantrop.

A v soukromém životě? Je maminkou tří adoptovaných dětí a stará se o tři psy a dvě kočky, které zachránila z útulku.

Její rozvorory a články v mediích si můžete najít na těchto stránkách www.smilingcrocodile.org/media, kde se o jejích projektech dovíte ještě mnohem víc!