Akademie MINERVA 21

 je vzdělávání šité na míru, určené pro ženy i muže. Všechny kurzy jsou originální a vycházejí z našich hodnot. Jako lektory si vybíráme nejlepší odborníky na trhu. Individuální přístup v malých skupinách a osobní zkušenosti lektora s tématem považujeme za zásadní.

OTEVŘENÉ KURZY

jsou originální semináře, které mají za cíl obohatit ženy a muže v různých oblastech. Zaměřujeme se nejen na osobní rozvoj, zvyšování sebevědomí, řešení různých životních situací, ale i na umělecky zaměřené semináře nebo na seznamování s novými technologiemi.