Jméno a příjmení: Lenka Lamešová

Oblast specializace: Osobní rozvoj, Kariéra, Sebeřízení, Práce s osobní
energií, Vedení a motivace lidí, Komunikace a prezentace

Město, ve kterém bude mentoring probíhat: Praha nebo Skype

Mentoruji v jazyce: ČJ

www.lamesova.cz , www.lamesovatattatuo.cz

 

Proč jsem se rozhodla být mentorkou:

Celý život jsem otevřená novým poznatkům, stále se vzdělávám a hledám
nové možnosti pro sebe i pro lidi, kterým je mohu zprostředkovat. Nebojím se
ani alternativních a odvážných cest, pokud vedou ke správnému cíli. Vícekrát
v životě mi pomohli lidé kolem mě, proto chci tuto energii vrátit někomu
dalšímu.

 

O mně:

Od roku 2007 se věnuji lektorské a poradenské činnosti na volné noze, pracuji
s klienty jako koučka a mentorka a provozuji terapeutickou poradnu pro rozvoj
osobnosti. Vystudovala jsem VŠE v Praze, později jsem si doplnila si
pedagogické, psychologické a další vzdělání. Mám zkušenosti v oblasti manažerské, lektorské i poradenské. Během své dlouhé praxe jsem pracovala v různých oborech a firmách jako smluvní
konzultantka a manažerka.

Hlavním tématem je osobní rozvoj klientů, především komunikace, zvládání
emocí a konfliktních situací, zvládání stresu, typologii osobnosti, sebepoznávání, time managementu, stress managementu, personalistiky a vedení lidí. Jako lektorka jsem trénovala pro firmy různého zaměření, mojí specialitou jsou dovednosti a rozvoj manažerů a týmových leaderů. Zabývám
se poradenstvím v oblasti školství a vzdělávání pedagogických pracovníků,
mám praxi v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a ekonomiky, řízení bytového
družstva. Působím jako trenérka v oblasti trénování paměti a mozkového
joggingu.