Taking too long? Close loading screen.

ŠKOLA VĚDOMÉHO KOUČINKU
Ucelený program ukončený získáním certifikátu! Program pro celistvost mentorů a mentees Minervy21
„Chci být cestou po které půjdu já i Vy.“

Provázet lidi  v jejich  učení, předávat  svoje zkušenosti  je RADOST A OBOHACENÍ. Je to  fascinující  proces,  nakonec vhodný pro  každého, kdo  se pro to  ROZHODNE. A  protože je to „role“ DOKONCE i „profese“, je dobré  pro  ni  mít  užitečné  znalosti  a dovednosti, jak  tuto  roli  naplňovat.

Program, který jsme pro vás připravili, vychází  z akreditovaného kurzu MŠMT  Škola Vědomého koučinku podle standardů ICF Mezinárodní federace koučů, vedené  Vladimírem Kludajem.  Jádro vědomého mentorinku tvoří práce Enneagramem 

Co je EnneagramVelmi účinný nástroj pro práci s naší osobností (egem). Jeho poznání, pochopení a přijetí je prvním krokem na cestě v osobním rozvoji a transformaci. Enneagram nám nastavuje zrcadlo a umožňuje vnímat potřebnou změnu. Můžeme udělat skutečnou změnu v oblastech chování, nezdravých přesvědčení, návyků, hodnot i emocí, které nám neslouží nebo dokonce ničí nás, naše vztahy i naši práci.), výborný nástroj na osobní poznání a změnu.

Po absolvování tohoto programu budete schopni vést profesionální mentoring i koučovací rozhovor a získáte praktické znalosti, jak na to ve firemním prostředí, životním i transformačním koučinku. Každý účastník obdrží po úspěšném absolvování tohoto programu certifikát.

Co řekli účastníci programu VĚDOMÝ MENTRING A KOUČING S ENNEAGRAMEM

Vědomý koučink mě obohatil v poznání koučovacího jazyka a vymezení rolí kouč – mentor – terapeut. Osvojil jsem si aktivní naslouchání a efektivní dotazování a pochopil jejich kladný efekt v každodenním životě, jak v pracovním tak v osobním. Při práci smysluplně využívám nástroje jako tanec kouče, řízení know how, techniku GROW a talent management. Děkuji škole vědomého koučinku.

                                                                                                     Jiří Hledík 

Škola Vědomého koučinku v celém rozsahu učení obohatila můj osobní, profesionální i rodinný život. Vědomou komunikaci, koučink a mentorink využívám nyní každý den. Jednám mnohem citlivěji s lidmi v práci i v rodině. Nechávám jim více prostoru pro jejich samostatné rozhodování. Školu vědomého koučinku doporučuji pro zlepšení vztahů na všech úrovních.

                                                                                               Vlasta Tachecí

Účastníci programu Vědomého mentoringu a koučinku s Enneagramem vidí zlepšení  na škále svých dovedností  1 – 10. Obvykle  se posouvají na škále dovedností z 6  na  9, referují vyšší efektivitu schůzek s lepším výsledkem,  zefektivnění  procesu  učení, spokojenost se vztahem, dosažené  změny, sebereflexi.

……………………………………………………..

8 týdenní  program obsahuje:

 • 4 dny workshopů ( 2x 2 dny nebo 4x1 den – rozestup mezi moduly bude 4 – 6  týdnů)
 • 4  hodiny telelekcí
 • 8 praktických rozhovorů
 • Uzavřena skupina 10 – 12 lidí (pro navození atmosféry spolupráce a důvěry)
 • Místo konání Praha
 • Bezkonkurenční cena pro Minervu21 – 21 000 Kč (navíc s možností splátek – Standardní cena – 30 000 Kč.)
 • Certifikát

 

Celý program je rozdělen do tří částí tak, aby se nabyté teoretické znalosti procvičili prakticky. Odstupy mezi jednotlivými moduly slouží k zažití témat a domácím úkolům, procvičení.

První část – 2 dny workshopů

 • Vědomá komunikace a aktivní naslouchání
 • Mentoring a koučink jako jiný typ rozhovoru
 • Základy koučinku a koučovacího rozhovoru
 • Model GROW jako základní koučovací nástroj
 • Základy mentoringu a mentorovací vztah
 • Čeho se vyvarovat v profesionální práci
 • Jak stanovovat cíle a akce
 • Zápis mentorovacího a koučovacího rozhovoru
 • Mentoring po telefonu a internetu

Druhá část – Telelekce a praxe

 • 4 telelekce o využití nových nástrojů.
 • 4 rozhovory s kolegy z kurzu (každý týden jeden rozhovor v roli mentora nebo kouče).
 • 4 koučovací rozhovory s kolegy z kurzu (každý týden jeden rozhovor v roli klienta).
 • Všechny rozhovory budou vedeny po telefonu, internetu nebo osobně. Každý týden nácvik jiného typu rozhovoru.


Třetí část – 2 dny workshopů

 • Osobní rozvoj a rozvoj mentee
 • Intuitivní nástroje
 • Typologie osobnosti a využití v mentoringu a koučinku
 • Vědomý mentorink a koučink, práce s Egem
 • Enneagram ve vztazích a v práci
 • Transformační mentoring a koučink
 • Jak nastavit spolupráci na období 1 rok

PRŮVODCI PROGRAMEM

Vladimír  Kludaj

Kouč, mentor a učitel osobního rozvoje, také skialpinista, jachtař – sportovec tělem i duší, zakladatel Školy Vědomého koučingu, která funguje pátým rokem.

www.vladimirkludaj.cz 

Po letech práce v diplomacii a různých manažerských pozicích pro AERO Vodochody, SAFINA, Magnum, Scott&Hagget, dělám to co mne nejenom baví, ale také hodně obohacuje. Koučování a mentoring jsem si zamiloval tak, že mne dále provází mým pracovním i osobním životem. Rád podporuji lidi v jejich osobním rozvoji, hledání životní i pracovní cesty, řešení vztahů a životních situací. Pomocníkem v této práci mi jsou také terapeutické nástroje, které jsem si osvojil během výcviku Cesta (The Journey od Brandon Bays). Dnes mimo jiné pracuji také jako terapeut výcviku Cesta. Rád se pohybuji na hranici mezi vědou a spiritualitou.

Jako trenér spolupracuji s firmami např. Nestlé, Unilever, Pilsner Urquell, OVB Allfinanz, Panasonic a zaměřuji se zejména na leadership, mentorink, koučink, emoční inteligenci, komunikaci a vedení týmů. S lidmi také pracuji na cestách, pořádám výpravy do Himalájí, po evropských horách a mořích, do Bosenského údolí pyramid.

V programu Vědomého mentorinku a koučinku budu moc rád sdílet profesionalitu, lidskost a odvahu. Velmi mě baví a inspiruje učení a práce nejenom v úrovni naší mysli ale ve všech třech základních úrovních našeho vědomi – SebeVědomí, SebeJistota a SebeDůvěra.

Lenka  Papadakisová

Koučka lídrů, mentorka podnikání a facilitátorka poradních  kruhů, cestovatelka, zakladatelka projektu Moudré podnikání žen.

www.moudrepodnikanizen.cz

Ráda objevuji nové skutečnosti, mám energii aktivátorky, zajímá mě proměna společnosti a sebe sama. Oblast vzdělávání dospělých se stala mojí profesí a také mým podnikáním, kterému jsem řekla „své ano“ už v roce 1991. Spoluzaložila jsem a vedla dvě vzdělávací společnosti Kredo a Expertis, a několik společensky odpovědných projektů – Moudré podnikání žen, Učíme se příběhy, Transpedice. V současnosti jsem mentorkou, koučkou, facilitátorkou poradních kruhů, průvodkyní na cestě z egosystému „já“ do ekosystému „my“. Provázím ženy v jejich podnikání, majitele firem a jejich týmy v rozvoji leadershipu a spolupráce. Věřím v byznys dělaný hlavou a srdcem. Změna podnikatelské kultury je pro mě prostředek k ozdravení celé společnosti. Opírám se o holistický přístup k životu, moudrost přírody, ale i moderní poznatky neurověd a psychologie. V neposlední řadě o svoji manažerskou a podnikatelskou zkušenost.

Věnujte prosím minutu vyplnění dotazníku pro lepší zaměření vašich potřeb v rámci programu.

Děkujeme! Lenka a Vladimír