Naše motto zní „Čeříme vodu„. Toto slovní spojení představuje především pohyb, je protipólem stojatých vod. Představte si, že hodíte do vody kamínek. Co se stane? Na hladině se začnou tvořit kruhy. První, druhý, třetí… a máte-li po ruce kamínků víc, kruhy se prolnou, spojí. Ve Spolku MINERVA21 je právě spojování kruhů symbolickým vyjádřením spolupráce, komunikace, vzájemné podpory a networkingu.

Naše hodnoty jsou sebevědomí (posilujeme sebevědomí žen a mužů vzděláváním, síťováním, vzájemnou podporou a společnými aktivitami), sdílení (jsme společenství žen a mužů, kteří se dělí o své poznatky a zkušenosti), vliv (vyzýváme ženy i muže, aby se zapojili do společenského života a pozitivně ovlivňovali dění v celé společnosti).

Díky členství můžete v průběhu roku zdarma navštěvovat naše klubová setkání kdekoliv v České republice a využívat slevy na naše vzdělávací akce a další aktivity. Především však členským příspěvkem posilujete poslání Minervy 21, které s Vaším přispěním můžeme dále šířit v České republice i za jejími hranicemi.

Podmínkou členství je uhrazení členského příspěvku, který činí 2000 Kč za rok. Platbu zasílejte na účet 2900844478/2010. V případě vystavení faktury vystavit fakturu se prosím obraťte na info@minerva21.net.

Děkujeme za Vaši podporu.

Přihlašovací formulář - členství:

Ve kterých městech budu kluby MINERVA 21 navštěvovat *

POTVRĎTE:

8 + 3 =