Milé Minervanky,

milí Minervané
a přátelé Minervy21,

rok 2020 se chýlí ke konci a s nástupem roku nového se nám všem otevírá pohled do neznámých příběhů, které nás všechny čekají. 

Věřím, že letošní nelehký rok byl zkouškou naší síly, porozumění a pochopení a že nás mnohému naučil. Naučil nás vnímat skutečně důležité věci a hodnoty tak, jak je mnozí před covidovou zkouškou nevnímali. Mnozí z nás si potvrdili jak obrovské štěstí je zdraví, někteří tento dar v atmosféře obav a nejistot teprve objevili. Pečujme o zdraví a pečujme o sebe navzájem! 

I malé činy dokáží velké věci a protože pomoc a zájem o druhé není třeba odkládat do nového roku, začněme hned. Zkusme nabídnout i malou pomoc někomu, pro koho může mnoho znamenat. V našem okolí jistě najdeme potřebné, kterým můžeme nabídnout pomoc v jakékoliv podobě… pomoc s těžkým nákupem, nabídka odvozu k lékaři nebo půjčení skvělé knihy může otevřít srdce a vykouzlit úsměv na tváři i zarputilým odpůrcům dobrých sousedských vztahů.

Zkusme některé věci dělat, řešit či říkat jinak než dosud. Lépe. Mile. Se zájmem o druhé. A sledujte co se bude dít. A věřte, že vás to bude bavit! Většina z nás má milá překvapení ráda a spolu s dobrým úmyslem máte velkou moc. Moc udělat druhým alespoň na okamžik život hezčí, jednodušší nebo prostě jen na chvilku veselejší. A to stojí za to, že?

Pojďme vstoupit do roku 2021 s hodnotami Minerva21. Sebevědomí, sdílení a vliv. Tři silné pilíře, o které se můžeme opřít a být s nimi silnější pro vše co bude třeba v novém roce zvládnout! Celý rok jsme společně naplňovali naše letošní heslo “Stabilita, ale posun” a potvrdili si, že posouvat se dopředu je možné jen z pozice jistoty a stability. A tu bychom měli hledat v sobě. Být zdravě sebevědomí a s vědomím sebe sama pak to pozitivní v nás sdílet. Sdílením ovlivníme nepřímo mnoho a nestojí nás skoro nic. Čas a ochotu vyslechnout. Naslouchejme proto těm, kteří mohou inspirovat a obohatit zase nás!

V letošním roce jsme si společně ověřili, že setkávání se tváří v tvář, mimo webové kamery a mikrofony, může být téměř nesplnitelný sen. A protože sny se plní, těšme se z toho, že se mohou splnit právě nám!

S díky za podporu našeho snažení, ve kterém vidíme smysl. Bez vás bychom to nebyli my!

Vaše
Rostya Gordon-Smith | zakladatelka MINERVA 21

Jana Kadlecová | výkonná ředitelka MINERVA 21