ROČNÍ TRANSFORMAČNÍ CYKLUS

Roční osobnostně transformační cyklus, který vám umožní podívat se pod povrch a udělat tak změny, které jsou v tuto chvíli pro vás osobně potřeba. Osvojíte si techniky, které vám pomohou cítit se v souladu se sebou nejen v rámci běhu, ale i v budoucnu.

Život je změna a pokud právě nějakou procházíte nebo si ji přejete, roční cyklus je výjimečnou příležitostí, jak ji projít. Výjimečnost cyklu je ve spojení špičkových lektorů, práce v uzavřené skupině a také v jeho délce, která vám umožní mít pro vaše životní změny prostor a průvodce po dostatečně dlouhou dobu, aby změna mohla skutečně udát a ve vašem životě zůstat. Protože opravdové změny se nedějí ze dne na den. Nevěříme na rychlé pilulky, ale na opravdový trvalý posun.

Dopřejte si prostor sami pro sebe, prostor podívat se na to, kdo jste, kam kráčíte a co právě teď potřebujete a jak tuto potřebnou změnu zvládnout s co nejmenším odporem uvést do života.

Michaela Cmíralová, Škola 21

 

“Změna je dlouhodobý pomalý a neustále se opakující proces, pokud se naučíme, jak jí přijímat a procházet, mnohé životní situace se stanou místo boje oslavou.“

Michaela Cmíralová

Základní informace
Název: Roční transformační cyklus

Pořadatel: Škola 21 s výhradním partnerem Minerva 21
Doba trvání: 8 měsíců (15 večerů a dva víkendy)
Forma: uzavření skupina
Data setkání: 10.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 11.-13.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 6.-7.4., 17.4., 1.5., 15.5.
Počet účastníků: 12
Počet náhradníků: 3
Počet průvodců: 5 (Jan Burian, PhDr. Jan Benda, Lukáš Langer, Jan Bím, Pavel Moric
Základní pilíře: 1. sebevědomí/všímavost, 2. sebepřijetí, rozvoj pozitivity,
3. rozpouštění bloků, strachů a vzorců, 4. dotknutí se své životní vize,
5. implementace
Standardní cena za kurz: 40 000 Kč na účastníka
Naše cena: 24 000 Kč na účastníka (možnost rozložení splátek do 1.10.2018, více na info@minerva21.net)

Po odeslání přihlášky vám přijdou na email informace o dalším postupu

 V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat:

E-mail: michaela@skola21.com, info@minerva21.net 

 Tel.: 724 001 915 (Michaela Cmíralová, autorka projektu)

 

Cyklus je určen těm, kteří chtějí

 • projít životní změnou
 • předcházet psychickým a s nimi spojeným fyzickým potížím
 • uvědomit si zodpovědnost za svůj život a plně uchopit a využívat svou osobní sílu
 • lépe rozumět sami sobě a sebevědomě si za sebou stát
 • posílit svoji schopnost koncentrace, jasnosti a rozhodnosti
 • pracovat na upřímných mezilidských vztazích
 • najít ve svém životě nový zápal, směr, smysl či motivaci
 • podpořit při přechodu „bodu zlomu“ (ukončení významného projektu, povýšení, ztráta práce, narození dítěte, svatba, rozvod, nemoc, úmrtí blízkého člověka, osobní krize..)
 • udržovat se v dobré psychické kondici

 

Metody, s kterými se v rámci běhu setkáte a schopnosti, které si osvojíte

Mindfulness

K posílení vlastní všímavosti k tomu, co se uvnitř nás každý den odehrává, budeme využívat cvičení, při kterých vracíme pozornost do přítomného okamžiku. Tím probudíme naši schopnost Mindfulness (všímavosti). Ta přináší jasnost v rozhodnutích, hlubší uvědomění si vlastních potřeb, větší pocit vyrovnanosti, klidu, možnost se sám o sebe opřít a ustát krizové a konfliktní situace.

 

Self Compassion

Self Compassion znamená laskavost a soucit k sobě samým, sebepřijetí a sebeúctu. Tato schopnost nám umožňuje posílit naši sebedůvěru, odhalit nové vlastní možnosti, rozvinout své schopnosti intuice a emoční inteligence, zaměřit se na autentické, realistiké a smysluplné cíle, rozpoznat co nám blokuje náš optimální výkon a získat odvahu měnit stareotypy a čelit výzvám.

 

Hlubinná psychologii založenou na práci C. G. Junga

Setkáme se s archetypy, budeme pracovat se symboly a jejich prostřednictvím i se svými vnitřními šrámy. Dostaneme možnost je lépe nahlédnout, pochopit a přijmout.

 

Well being a pozitivní psychologie

Tyto techniky nás naučí posilovat naše silné stránky, vytvářet si v životě smysl a účel a vyrovnávat se s psychickou zátěží. Zároveň nám pomohou lépe si nastavit work-life balance a tím posílit nebo obnovit harmonii v našem životě.

 

Soul Craft

Na lidské hodnoty a kvality zaměřené učení o člověku a jeho vývojových fázích. Jeho autorem je americký psychoterapeut Bill Plotkin. Jeho přístup vnáší do naší moderní uspěchané doby moudrost našich předků, která nám pomáhá opět stanout ve svém středu a chápat, co právě teď potřebujeme a kam směřujeme. Zároveň pomáhá otáčet naši pozornost k hlubokým lidským hodnotám, které do života dokáží vnést smysl.

 

Co vám cyklus do života přinese

 • prostor pro sebe
 • čas zastavit se a podívat se na svůj život
 • uvědomit si a uchopit své hluboké potřeby a tužby
 • podporu ve vašich osobních životních krocích od zkušených lektorů, kteří se dlouhodobě zabývají osobnostním růstem
 • šanci nahlédnout bloky, které nám brání žít život naplno a harmonicky
 • posílení schopnosti aktivně si stát za sebou, tvořit si život podle sebe a mít ho ve svých rukou
 • osvojení si technik a schopností (mindfulness, self compassion, well being, pozitivní psychologie, hlubinná práce se symboly, práce s životní vizí atd.), které vám budou nápomocné i v budoucnu
 • příležitost uvědomit si své vlastní cíle a nejít za sny jiných
 • možnost věnovat se svým skutečným potřebám místo těch, které považujeme za “správné”

 

Než cyklus skončí pomůžeme vám nejen uchopit vaši vizi, ale také ji uvést do každodenní reality. První část běhu nám pomůže ponořit se do nás samých, pochopit hlouběji kdo jsme, co nás děsí, brzdí a v čem jsme výjimeční. V druhé půli jasně stanovíme, co si pro sebe přejeme právě teď a jak to uvést do života.

 

Lektoři / Průvodci

Jan Burian 

Jeden z nejdéle působících lektorů Mindfulness v ČR. Absolvent výcviku MBCT organizovaného Oxfordským centrem pro Mindfulness. Podílel se na prvním českém neurovědeckém výzkumu všímavosti. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v satiterapii. Od roku 2012 vedl desítky kurzů mindfulness, empatické komunikace a všímavých rozhovorů nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale například i ve vězení.

“… sbírám odvahu, abych si připustil nedostatky a dokázal je ocenit jako příležitost k růstu. Protože lotosy rostou z bahna. Učím se zůstat s tím, co se děje právě teď. Dotýkat se toho, co je tak nepříjemné, že před tím uhýbám … a pouštět to, co je tak příjemné, že na tom ulpívám.”

Jan Burian

 

Jan Benda

Žil jako dělník na Floridě i jako mnich v džungli na Srí Lance. Dnes pracuje jako terapeut, průvodce a kouč ve velkých korporacích i v privátní praxi. Přednáší na Katedře psychologie FF UK v Praze. Věnuje se také výzkumu soucitu se sebou a jeho role v udržování duševního zdraví a duševní pohody. Prošel výcviky Satiterapie, Pesso Boyden System Psychomotor Therapy, Emotion-Focused Therapy, Compassion-Focused Therapy a řadou dalších kurzů. Sebepoznávání se stalo jeho životní cestou.

“Kladu důraz na sebeuvědomění, rozvoj intuice a vhledu a pomáhám lidem objevovat vlastní schopnosti potřebné k tomu, aby mohli dělat rozhodnutí, která jsou pro ně těmi správnými. Potíže s klienty proměňujeme v cenné příležitosti k osobnímu růstu, ke zvýšené efektivitě i šťastnému životu.”

Jan Benda

Lukáš Langer

 Převážnou část života působil jako odborný konzultant v oblasti jaderné energetiky a vedl výstavby jaderných elektráren v Evropě, avšak otázky o možnostech a hranicích lidského vědomí ho přivedly ke studiu psychologie. Ani zde však neobdržel plnohodnotné odpovědi a tak se jednoho dne probudil v chatrči šamana uprostřed nekonečných deštných pralesů Amazonie. Život, naplněný exaktní inženýrskou praxí, se mu doslova proměnil přes noc a jeho touha po cestě za poznáním přesahující lidské hranice vnímání byla silnější než on sám. Vše, co na své životní cestě získal, využívá pro růst potenciálu svých klientů.

„Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.“                                                        

C. G. Jung

Jan Bím

Byl cestovatelem a ředitelem cestovní kanceláře Adventura. Po letech si uvědomil, že chce žít život naplněný službou konkrétním lidem a bez stresů a tlaků vrcholového manažera. Od roku 2008 pomáhá lidem hledat jejich individuální dar, poslání a cestu. Se stovkami klientů podnikl již přes 1000 doprovázených poutí. Vede přechodové rituály a meditace.

Své klienty podporuje ve snaze najít cestu k vlastní duši a v odhodlání realizovat dětské sny.

“S lidmi podnikám doprovázené poutě v přírodě. Manažery a lidi z byznysu podporuji v objevování nových forem vedení podřízených vycházejících z duchovních principů. Společně hledáme způsob, jak jejich individuální dar a poslání transformovat ve službu ostatním, která nakonec přinese i energii ve formě peněz.“

Jan Bím

Pavel Moric

Pomáhá lidem zprostředkovat nové a hlubší vhledy do životních situací, které jim umožní více pochopit, jak věci fungují, a lépe se zorientovat v sobě i ve vnějším světě. Sedminásobný mistr ČR v karate a trenér dalších mistrů. Je zakladatelem a majitelem klubu Karate Vision. Trénoval či školil přes 10 000 klientů. Vytvořil projekt “Cesta vnitřního vítězství.

Opouštění starého často nese nějaký pocit loučení, smutku či bolesti. Prostě se nás to může dotýkat. Umět se vykoupat v této emoční lázni je pro mne osobně otázkou zralosti, odvahy a nacházení síly ukončovat staré, odžité a začínat nové, nepoznané. Citlivě pomáhám účastníkům kurzu zažít nové perspektivy vnímání sama sebe jako vědomých tvůrců svých životních zkušeností.”

Pavel Moric

Data a termíny

 15 večerů a 2 víkendy

Máte jedinečnou příležitost dopřát si osmi měsíční podporu a prostor sami pro sebe za výjimečnou cenu. Protože jde o pilotní cyklus, cenu jsme nechali pouze na nákladech.

Získáte 8 měsíců, ve kterých budete mít k ruce jedny z nejlepších průvodců vnitřními krajinami člověka. Uzavřenou skupinu lidí, díky které svůj příběh budete moci nahlédnout z více úhlů pohledu a možná i nová hluboká přátelství.

 

Výpis termínů

 1. 10. (setkání se v lektory v kruhu)

17.10., 31.10, 14.11, 28.11., 12.12.

víkend 11. – 13.1

23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4.,

víkend 6. a 7.4.

17.4. , 1.5.

 15.5. (společný zakončující kruh)

 

Časový rozvrh večerů a víkendů a místa konání

Večery vždy středa večer, 3 hodiny, 18.30 – 21.30, místo konání

Víkend 11. – 13.1. Praha, 9.30 – 17.00, Ne 9.30 – 17.00

Víkend 6. a 7.4. Lorien, Orlické hory, příjezd pátek večer, zahájení společnou večeří v 19.00, odjezd neděle 16.00 po obědě

 

Cena

24 000kč

 

Platební podmínky

Kurzovné se hradí ve dvou částkách. Záloha 5000,- Kč je splatná do 10 dnů od okamžiku kladného vyrozumění o přijetí do kurzu. Zbývající část kurzovného 19.000,- Kč je nutno uhradit do 30. 8. 2018. Na základě dohody je možné částku splácet v měsíčním splátkovém kalendáři s doplacením plné částky do začátku kurzu (10.10. 2018). Přijati budou ti uchazeči, které na základě jejich motivačního dopisu vyrozumíme kladně o přijetí a zároveň mezi prvními 12cti zaplatí  nebo budou postupně splácet kurzovné.

V ceně není ubytování v rámci druhého z víkendů, kdy se pojedeme odreagovat do lesů a krásné přírody za Prahu. Odhadem budete za ubytování platit na místě cca 1500kč na člověka i se stravou. Částka bude placená na místě přímo ubytovně.

 

Storno podmínky

 Pokud svou účast budete nuceni zrušit ze závažných zdravotních důvodů, dejte nám to vědět ihned, jak k tomu dojde. Při zrušení účasti z vážných zdravotních důvodů do 30 dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 30 % kurzovného. Po uplynutí této lhůty je platba kurzovného nevratná. Můžete za sebe ale najít náhradu.

 

Počet účastníků kurzu

Počet míst v běhu je limitován pouze na 12 účastníků, aby práce byla přínosná pro každého jednotlivce.

 

Podmínky přijetí – motivační dopis

Z důvodu omezeného počtu míst upřednostníme zájemce, kteří nám zašlou spolu s přihláškou motivační dopis na email: michaela@skola21.com s informacemi, proč do ročního cyklu chtějí vstoupit a co od něj očekávají. Zároveň se tak budeme moci lépe zaměřit na vaše osobní potřeby a očekávání.

 ……………………………………………………….

Po odeslání přihlášky vám přijdou na email informace o dalším postupu.

V případě jakýchkoli dotazů, můžete volat nebo psát

Michaela Cmíralová (autorka projektu)

Tel.: 724 001 915 

E-mail: michaela@skola21.com, info@minerva21.net