Mentoring MINERVA21 je celoroční program osobního rozvoje pro ženy a muže – Minervanky a Minervany, kteří chtějí systematicky pracovat na svém osobním růstu, překonávat své limity a bariéry. Pro ty, kteří chtějí budovat svoji sebedůvěru a jsou ochotní ovlivňovat věci ve prospěch celé společnosti. Jediným kritériem pro nás je Vaše MOTIVACE. Každý mentee získá svého osobního průvodce, mentora, který ji/ho provází na cestě za svým osobním či profesním cílem. Seznam našich mentorů je různorodý a bohatý, avšak všichni jsou špičkami ve svých oborech.
OD 1. BŘEZNA 2018 OTEVÍRÁME PŘIHLÁŠKY DO 4. ROČNÍKU MENTORINGOVÉHO PROGRAMU
AMBASADORKA MENTORINGU

Rostya Gordon-Smith, zakladatelka MINERVA21

Rostya Gordon-Smith je zakladatelkou hnutí MINERVA21, jež klade velký důraz na posílení sebevědomí českých žen a mužů s heslem „Čeříme vodu“, a oslovuje ty, kteří chtějí na sobě pracovat, vzdělávat se, sdílet své zkušenosti, spolupracovat a pozitivně ovlivňovat své okolí a společenské dění. Rostya působí přes dvacet let v oblasti řízení lidí a rozvoje organizací nejen v Čechách, ale i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Hong Kongu a v dalších zemích. Získala vzdělání ve Velké Británii, Kanadě a Austrálii. Rostya byla jmenována jednou z 50 vrcholových, světových HR manažerů a také patří mezi 20 nejvlivnějších žen v ČR. Spolu s Věrou Staňkovou publikovala knihu Úspěšně s kůží na trh.

Mentoringový program v datech

 • Přihlašování do programu na rok 2018/19 bude spuštěno od 1.3.2018.
 • Program probíhá 10 měsíců, tj. od září 2018 do června 2019.
 • Podmínky přijetí – a) vyplnění formuláře, registrace v M21 b) zaplacení poplatku 5000 Kč (za mentoring, tj. 3000 Kč společně s členským poplatkem, tj. 2000 Kč).
 • Po uhrazení poplatku 5000 Kč se stáváte řádným členem Minervy 21, a to od června 2018 do června 2019.
 • Ukončení přihlášek a uhrazení poplatku nejpozději do 30.6.2018.
 • Párování mentorů s mentees bude probíhat během července-srpna 2018.
 • Od 3. týdne v srpnu budou vyvěšeny výsledky párování na webu M21 a další dva týdny bude prostor pro výměnu.
 • Mentoringový program bude oficiálně spuštěn 1.9.2018
 • První mentoringové setkání bude zorganizováno koncem září 2018

Jak postupovat

 • Vyplňte formulář „Přihláška MENTEE“. Poté vám přijde potvrzovací e-mail s platebními údaji.
 • Členem Minervy 21 a řádným zájemcem o mentoring se stanete po zaplacení poplatku za mentoring, tj. 3000 Kč a členského poplatku, tj. 2000 Kč.
 • Po splnění podmínek se dostáváte se do výběrového řízení, kdy vám bude přiřazen mentor.
 • Výsledky párování budou vyvěšeny na webu M21. Další dva týdny bude prostor pro výměnu.
 • Během září má nová dvojice na to se poznat a sladit se. Pokud se v průběhu mentoringového programu stane, že některý z účastníků odstoupí apod., kontaktujte nás prosím na info@minerva21.net.
 • Nespárovaným jedincům poplatek za mentoring během září 2018 vrátíme na jeho účet, pokud nebude chtít zůstat členem, vrátíme i poplatek za členství.

Jak mentoring probíhá?

 • Jako mentee první kontaktujete svého mentora, na kterého obdržíte kontakt e-mailem od M21. Individuálně si pak domluvíte intenzitu a četnost setkání ať už přes skype nebo osobně.
 • Minerva 21 pořádá pravidelně 4 mentoringová setkání. Informace vždy naleznete na našem webu, na FB popř. e-mailem.
 • Mentoringová setkání slouží k propojení, networkování a sdílení zkušeností mentorů a mentees.
 • Minerva 21 zajišťuje program, prostory, občerstvení, speakry, doplňkový program.
 • Ambasadorkou všech mentees je Kristýna Vavrousová – kristyna@minerva21.net, na kterou se během programu můžete obrátit.
 • Byla zřízena FB skupina pod názvem „MINERVA 21 – Mentoringový program“, kde se můžete propojovat, sdílet své zkušenosti a informace.
[MEC id="4689"]