Mentoring MINERVY 21 je celoroční program osobního rozvoje pro ženy a muže – Minervanky a Minervany, kteří chtějí systematicky pracovat na svém osobním růstu, překonávat své limity a bariéry.

Jediným kritériem v mentoringovébo programu je MOTIVACE účastníka, tzv. mentee, který získá svého osobního průvodce – mentora či mentorku. Mentoři provázejí mentee na cestě za svým osobním či profesním cílem. Naši mentoři pocházejí z různých prostředí a zastávají různorodé profese, všichni jsou však špičkami ve svých oborech.

Cena mentoringového programu | září 2021 – červen 2022 je 5000 Kč

Mentoringový program v datech

 • Přihlašování do programu na rok 2021/22 bylo zahájeno 1. března 2021.
 • Program probíhá 10 měsíců, tj. od 1. září 2021.
 • Podmínky přijetí: vyplnění formuláře, registrace v MINERVA 21 a zaplacení poplatku.
 • Po uhrazení poplatku se účastník stává řádným členem MINERVY 21, a to od data zaplacení členského poplatku do ukončení mentoringového programu.
 • Poslání přihlášky a uhrazení poplatku je možné nejpozději do 25. 8. 2021.
 • Párování mentorů s mentees probíhá během letních prázdnin.
 • Mentoringový program je oficiálně zahájen prvním mentoringovým setkáním, které se zpravidla koná na konci září.
 • Během programu se uskuteční 4 mentoringová setkání.

Jak postupovat

 • Vyplňte formulář „Přihláška MENTEE“.
 • Členem MINERVY 21 a řádným zájemcem o mentoring se stanete po zaplacení poplatku.
 • Po splnění podmínek se dostáváte do výběrového řízení, kdy vám bude přiřazen mentor.
 • O výsledcích párování budete informováni prostřednictvím e-mailu.
 • Během září má nová dvojice prostor na to se poznat a sladit se. Pokud se v průběhu mentoringového programu stane, že některý z účastníků odstoupí, kontaktujte nás prosím na info@minerva21.net.
 • Nespárovaným jedincům poplatek za mentoring vracíme.

Jak mentoring probíhá?

 • Jako mentee první kontaktujete svého mentora, na kterého obdržíte kontakt e-mailem od M21. Individuálně si pak domluvíte intenzitu a četnost setkání ať už přes skype nebo osobně.
 • MINERVA 21 pořádá pravidelně 4 mentoringová setkání. Informace vždy naleznete zde na webu, popř. na FB nebo e-mailem.
 • Mentoringová setkání slouží k propojení, networkování a sdílení zkušeností mentorů a mentees.
 • MINERVA 21 zajišťuje program, prostory, občerstvení, speakry, doplňkový program.
 • Ambasadorkou mentees je Saša Poništiaková sasa@minerva21.net, na kterou se během programu můžete obrátit.
 • Byla zřízena FB skupina pod názvem „MINERVA21 Mentoring„, kde se můžete propojovat, sdílet své zkušenosti a informace.
AMBASADORKA MENTORINGU

Rostya Gordon-Smith, zakladatelka MINERVA21

Inspirací pro mentoringový program se staly bohaté zahraniční zkušenosti.

Rostya působila přes dvacet let v oblasti řízení lidí a rozvoje organizací nejen v Čechách, ale i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Hong Kongu a v dalších zemích. Získala vzdělání ve Velké Británii, Kanadě a Austrálii. Byla jmenována jednou z 50 vrcholových, světových HR manažerů a také patří mezi 20 nejvlivnějších žen v ČR. Spolu s Věrou Staňkovou napsala motivační knihu Úspěšně s kůží na trh.

„Mentoring jsem volila jako záchranný kruh. Byla jsem vyhořelá, bez energie, bez sebevědomí. Paní mentorka Květoslava Santlerová mi byla neuvěřitelně pevnou, přirozenou a samozřejmou oporou. Něco, co jsem v té době neměla ani v rodině ani sama v sobě. Díky mentoringu se krok za krokem navracím  k sobě, ke své kreativitě i hodnotě na pracovním trhu. Získala jsem spoustu podnětů, schopnost vidět příležitosti a odvahu hledat k nim cesty. Nejzásadnější deviza do budoucna. Děkuji.“

Lenka Mrázová, projekt Poznávejme hravě, www.forvisitors.cz

Závěrečné mentoringové setkání 5. ročníku | 2019/20