VĚDOMÝ MENTORING A KOUČING S ENNEAGRAMEM 
Ucelený program ukončený získáním certifikátu! Program pro celistvost mentorů a mentees Minervy21 
„Chci být cestou po které půjdu já i Vy.“

Provázet lidi  v jejich  učení, předávat  svoje zkušenosti  je RADOST A OBOHACENÍ. Je to  fascinující  proces,  nakonec vhodný pro  každého, kdo  se pro to  ROZHODNE. A  protože je to „role“ DOKONCE i „profese“, je dobré  pro  ni  mít  užitečné  znalosti  a dovednosti, jak  tuto  roli  naplňovat.

Účastníci programu Vědomého mentoringu a koučinku s Enneagramem vidí zlepšení  na škále svých dovedností  1 – 10. Obvykle  se posouvají na škále dovedností z 6  na  9, referují vyšší efektivitu schůzek s lepším výsledkem,  zefektivnění  procesu  učení, spokojenost se vztahem, dosažené  změny, sebereflexi.

Program, který jsme pro vás připravili, vychází  z akreditovaného kurzu MŠMT  Škola Vědomého koučinku podle standardů ICF Mezinárodní federace koučů, vedené  Vladimírem Kludajem.  Jádro vědomého mentorinku tvoří práce Enneagramem (zde do prolinku co je Enneagram – Velmi účinný nástroj pro práci s naší osobností (egem). Jeho poznání, pochopení a přijetí je prvním krokem na cestě v osobním rozvoji a transformaci. Enneagram nám nastavuje zrcadlo a umožňuje vnímat potřebnou změnu. Můžeme udělat skutečnou změnu v oblastech chování, nezdravých přesvědčení, návyků, hodnot i emocí, které nám neslouží nebo dokonce ničí nás, naše vztahy i naši práci.), výborný nástroj na osobní poznání a změnu.

Po absolvování tohoto programu budete schopni vést profesionální mentoring i koučovací rozhovor a získáte praktické znalosti, jak na to ve firemním prostředí, životním i transformačním koučinku. Každý účastník obdrží po úspěšném absolvování tohoto programu certifikát.

 

8 týdenní  program obsahuje:

 • 4 dny workshopů ( 2x 2 dny nebo 4×1 den)
 • 4  hodiny telelekcí
 • 8 praktických rozhovorů
 • Certifikát

Kdy začneme?

Začátek programu je naplánovaný na leden či únor, rozestup mezi moduly bude 4 – 6  týdnů, začátek blíže dle dohody s vámi.

Kde se budeme setkávat?

          Setkání v uzavřené skupině 10 – 12 lidí (pro navození atmosféry spolupráce a důvěry) bude probíhat v Praze nebo formou společného pobytu mimo Prahu, dle dohody s vámi

Cena programu:

 • Standardní cena – 30 000 Kč
 • Bezkonkurenční cena pro Minervu21 – 21 000 Kč (navíc s možností splátek).

 

CO VÁM PROGRAM PŘINESE?

 • Získáte dovednosti využitelné nejen v mentoringu, ale i ve své profesi, v byznysu, při vedení  lidí a nakonec i ve vašem soukromém životě.
 • Naučíte se nové  formě komunikace bez hodnocení, souzení při předávání svých zkušeností a podpoře mentee na jeho cestě učení.
 • Naučíte se sebereflexi, navýšíte si své sebevědomí, sebejistotu a sebedůvěru.
 • Seznámíte se s praktickým nástrojem sebepoznání – Enneagram.

 

KONKRÉTNĚ BUDETE VĚDĚT:

 • Co je to profesionální mentoring a koučink.
 • Jak dobře nastavit mentorovací proces a vztah.
 • Jak vést mentee k rozvoji a odpovědnosti.
 • Jak podporovat mentee v přemýšlení a tvorbě cílů.
 • Jak správně položit otázku.
 • Jak prakticky postupovat při integraci změn do každodenního života a plánů do budoucnosti.

NAVÍC ZÍSKÁTE TAKÉ NÁSTROJE A OSVOJÍTE SI TECHNIKY jak celý proces vést DOBŘE.

 

Program se skládá ze 3 částí. V mezidobí budete mít možnost získané zkušenosti aplikovat v praxi díky „domácím úkolům“ a tak si techniky lépe osvojit a zjistit, jak skutečně fungují a jak vám pomáhají v soukromém životě i v praxi.

První část – 2denní workshop

 • Vědomá komunikace a aktivní naslouchání
 • Mentoring a koučink jako jiný typ rozhovoru
 • Základy koučinku a koučovacího rozhovoru
 • Model GROW jako základní koučovací nástroj
 • Základy mentoringu a mentorovací vztah
 • Čeho se vyvarovat v profesionální práci
 • Jak stanovovat cíle a akce
 • Zápis mentorovacího a koučovacího rozhovoru
 • Mentoring po telefonu a internetu


Druhá část – Telelekce a praxe

 • 4 telelekce o využití nových nástrojů.
 • 4 rozhovory s kolegy z kurzu (každý týden jeden rozhovor v roli mentora nebo kouče).
 • 4 koučovací rozhovory s kolegy z kurzu (každý týden jeden rozhovor v roli klienta).
 • Všechny rozhovory budou vedeny po telefonu, internetu nebo osobně. Každý týden nácvik jiného typu rozhovoru.


Třetí část – 2denní workshop

 • Osobní rozvoj a rozvoj mentee
 • Intuitivní nástroje
 • Typologie osobnosti a využití v mentoringu a koučinku
 • Vědomý mentorink a koučink, práce s Egem
 • Enneagram ve vztazích a v práci
 • Transformační mentoring a koučink
 • Jak nastavit spolupráci na období 1 rok
LEKTOŘI:

Vladimír  Kludaj

Kouč, mentor a učitel osobního rozvoje, také skialpinista, jachtař – sportovec tělem i duší, zakladatel Školy Vědomého koučingu, která funguje pátým rokem.

www.vladimirkludaj.cz 

Po letech práce v diplomacii a různých manažerských pozicích pro AERO Vodochody, SAFINA, Magnum, Scott&Hagget, dělám to co mne nejenom baví, ale také hodně obohacuje. Koučování a mentoring jsem si zamiloval tak, že mne dále provází mým pracovním i osobním životem. Rád podporuji lidi v jejich osobním rozvoji, hledání životní i pracovní cesty, řešení vztahů a životních situací. Pomocníkem v této práci mi jsou také terapeutické nástroje, které jsem si osvojil během výcviku Cesta (The Journey od Brandon Bays). Dnes mimo jiné pracuji také jako terapeut výcviku Cesta. Rád se pohybuji na hranici mezi vědou a spiritualitou.

Jako trenér spolupracuji s firmami např. Nestlé, Unilever, Pilsner Urquell, OVB Allfinanz, Panasonic a zaměřuji se zejména na leadership, mentorink, koučink, emoční inteligenci, komunikaci a vedení týmů. S lidmi také pracuji na cestách, pořádám výpravy do Himalájí, po evropských horách a mořích, do Bosenského údolí pyramid.

V programu Vědomého mentorinku a koučinku budu moc rád sdílet profesionalitu, lidskost a odvahu. Velmi mě baví a inspiruje učení a práce nejenom v úrovni naší mysli ale ve všech třech základních úrovních našeho vědomi – SebeVědomí, SebeJistota a SebeDůvěra.

Lenka  Papadakisová

Koučka lídrů, mentorka podnikání a facilitátorka poradních  kruhů, cestovatelka, zakladatelka projektu Moudré podnikání žen.

www.moudrepodnikanizen.cz

Ráda objevuji nové skutečnosti, mám energii aktivátorky, zajímá mě proměna společnosti a sebe sama. Oblast vzdělávání dospělých se stala mojí profesí a také mým podnikáním, kterému jsem řekla „své ano“ už v roce 1991. Spoluzaložila jsem a vedla dvě vzdělávací společnosti Kredo a Expertis, a několik společensky odpovědných projektů – Moudré podnikání žen, Učíme se příběhy, Transpedice. V současnosti jsem mentorkou, koučkou, facilitátorkou poradních kruhů, průvodkyní na cestě z egosystému „já“ do ekosystému „my“. Provázím ženy v jejich podnikání, majitele firem a jejich týmy v rozvoji leadershipu a spolupráce. Věřím v byznys dělaný hlavou a srdcem. Změna podnikatelské kultury je pro mě prostředek k ozdravení celé společnosti. Opírám se o holistický přístup k životu, moudrost přírody, ale i moderní poznatky neurověd a psychologie. V neposlední řadě o svoji manažerskou a podnikatelskou zkušenost.

Věnujte prosím minutu vyplnění dotazníku pro lepší zaměření vašich potřeb v rámci programu.

Děkujeme! Lenka a Vladimír