Mentoring MINERVA21 je celoroční program osobního rozvoje pro ženy a muže – Minervanky a Minervany, kteří chtějí systematicky pracovat na svém osobním růstu, překonávat své limity a bariéry. Pro ty, kteří chtějí budovat svoji sebedůvěru a jsou ochotní ovlivňovat věci ve prospěch celé společnosti. Jediným kritériem pro nás je Vaše MOTIVACE. Každý mentee získá svého osobního průvodce, mentora, který ji/ho provází na cestě za svým osobním či profesním cílem. Seznam našich mentorů je různorodý a bohatý, avšak všichni jsou špičkami ve svých oborech.

OD 1. BŘEZNA OTEVÍRÁME PŘIHLÁŠKY DO 4. ROČNÍKU MENTORINGOVÉHO PROGRAMU
AMBASADORKA MENTORINGU

Rostya Gordon-Smith, zakladatelka MINERVA21

Rostya Gordon-Smith je zakladatelkou hnutí MINERVA21, jež klade velký důraz na posílení sebevědomí českých žen a mužů s heslem „Čeříme vodu“, a oslovuje ty, kteří chtějí na sobě pracovat, vzdělávat se, sdílet své zkušenosti, spolupracovat a pozitivně ovlivňovat své okolí  a společenské dění. Rostya působí přes dvacet let v oblasti řízení lidí a rozvoje organizací nejen v Čechách, ale i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Hong Kongu a v dalších zemích. Získala vzdělání ve Velké Británii, Kanadě a Austrálii. Rostya byla jmenována jednou z 50 vrcholových, světových HR manažerů a také patří mezi 20 nejvlivnějších žen v ČR. Spolu s Věrou Staňkovou publikovala knihu Úspěšně s kůží na trh.

Fakta v datech

 • Mentoringový program probíhá 10 měsíců – od září do června. Spuštění přihlašování do mentoringového programu 2018/19 od 1.3.2018. Podmínky přijetí – vyplnění formuláře, registrace v M21 a zaplacení poplatku za mentoring, tj. 5000,- (v rámci této částky je členství v M21 do konce 2019) – bez toho není možné spárování s mentorem
 • Ukončení přihlášek 30.6.2018
 • Párování během července-srpna 2018.
 • Od 3. týdne v srpnu budou vyvěšeny výsledky párování na webu M21.
  Další dva týdny bude prostor pro výměnu či námitky
 • Mentoringový program spouštíme 1.9.2018

Jak postupovat

 • Zájemce řádně vyplní formulář zde na webu
 • Stane se členem M21, tj. registruje se do M21 (odkaz) a zaplatí členský poplatek 2000,- na rok 2018 (odkaz na výhody členství v M21) a 3000,- poplatek za mentoring
 • Poté se stává řádným zájemcem mentoringového programu a dostává se do výběrového řízení.
 • Výsledky párování budou vyvěšeny na webu M21. Další dva týdny bude prostor pro výměnu či námitky.
 • Během září má nová dvojice na to se poznat a sladit se. Pokud se v průběhu mentoringového programu stane, že některý z účastníků odstoupí apod., kontaktujte nás prosím na info@minerva21.net
 • Nespárovaným jedincům poplatek za mentoring během září 2018 vrátíme na jeho účet, pokud nebude chtít zůstat členem, vrátíme i poplatek za členství.

Jak mentoring probíhá?

 • Mentee první kontaktuje svého mentora, na kterého obdrží kontakt e-mailem od M21. Individuálně si každý pár domluví intenzitu a četnost setkání ať už přes skype nebo osobně.
 • Minerva 21 pravidelně pořádá 4 mentoringová setkání ročně. Informace vždy naleznete na našem webu, na FB popř. e-mailem
 • Mentoringová setkání slouží k propojení, networkování  a sdílení zkušeností mentorů a mentees.
 • Minerva 21 zajišťuje program, prostory, občerstvení, speakry, doplňkový program.
 • Každý mentor by měl na základě svých bohatých zkušeností svoji/svého mentee správně povzbudit, posunout a poradit v jeho budoucích aktivitách
 • Výsledkem by měl být ….