Spolek MINERVA 21 vznikl z iniciativy Rostyi Gordon-Smith v roce 2015 s cílem podpořit sebevědomí a spolupráci českých i slovenských žen a jejich větší zapojení do společenského dění. Během prvních dvou let přizvala MINERVA 21 k naplnění svého poslání i muže. Naším cílem je být vlivným, pozitivně smýšlejícím a tvůrčím hnutím v české společnosti.

Naši činnost stavíme na třech základních pilířích:

  • Sebevědomí– posilujeme sebevědomí žen vzájemnou podporou, síťováním, vzděláváním, společnými aktivitami
  • Sdílení– dělíme se – ženy i muži – o své poznatky a zkušenosti
  • Vliv – vyzýváme ženy „Minervanky“ i muže „Minervany“, aby se zapojili do společenského života.