Taking too long? Close loading screen.

MINERVA21 navazuje na odkaz Elišky Krásnohorské, která v roce 1890 „rozčeřila stojaté vody“ založením Minervy – spolku pro ženské studium, jenž se ve své době výrazně zasloužil o výchovu české ženské inteligence a inspiruje se římskou Minervou – bohyní moudrosti, znalostí, řemesel, strategie, fyzické vytrvalosti a odolnosti.

Hodnoty MINERVY21

  • Sebevědomí – posilujeme sebevědomí žen a mužů vzděláváním, síťováním, vzájemnou podporou a společnými aktivitami
  • Sdílení – jsme společenství žen a mužů, kteří se dělí o své poznatky a zkušenosti
  • Vliv – vyzýváme ženy i muže, aby se zapojili do společenského života a pozitivně ovlivňovali dění v celé společnosti

Naše motto

Naše motto zní „Čeříme vodu„. Toto slovní spojení představuje především pohyb, je protipólem stojatých vod. Představte si, že hodíte do vody kamínek. Co se stane? Na hladině se začnou tvořit kruhy. První, druhý, třetí… a máte-li po ruce kamínků víc, kruhy se prolnou, spojí. Ve Spolku MINERVA21 je právě spojování kruhů symbolickým vyjádřením spolupráce, komunikace, vzájemné podpory a networkingu.

Pracovní krédo MINERVY21

  • T – transparentnost ve vzájemných vztazích, přímé jednání
  • R – respekt k sobě i k hodnotám MINERVY21
  • E – efektivita – konáme a svým chováním a činy pozitivně ovlivňujeme své okolí
  • N – nejsme proti mužům, jsme pro ženy
  • D – důvěra v přístupu k ostatním, plníme sliby a jsme loajální k MINERVĚ21

Rostya Gordon-Smith, zakladatelka MINERVA21

Spolek MINERVA21 vznikl z iniciativy Rostya Gordon-Smith v roce 2015 s cílem posílit sebevědomí a spolupráci žen a jejich větší zapojení do společenského dění. Během prvních dvou let přizvala MINERVA21 k naplnění svého cíle i muže a posílila důraz na vzájemnou spolupráci, zodpovědnost a vliv ve společnosti.