Kategorie
QR Code

Termín

Pro 10 2022

ČAS

5:00 pm - 8:00 pm

Cena

150 Kč

NA MISKÁCH VAH MODERNÍ ŽENY

JANA KIRSCHNER KOSTELNIKOVÁ – V roce 2017 získala třetí místo a titul Osobnost Český Goodwill 2017, což je celostátní projekt, kde široká veřejnost vybírá a oceňuje firmy, kterých si váží. Tuto výhru získala za vedení rodinného centra Vikýrek ve Vikýřovicích (2015). Zastává funkci krajské koordinátorky Sítě pro rodinu, z.s. v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, je členem platformy MPSV pro krajskou rodinnou politiku. Realizuje několik vlastních charitativních projektů. Je lektorkou, poradkyní, přísedícím soudcem, ale hlavně je spokojenou matkou dvou malých dětí. Na Šumpersku se zaměřuje na péči o děti předškolního věku. Realizuje kulturní, sportovní, vzdělávací a volnočasové aktivity pro rodiny s malými dětmi. „Pevně věřím, že každé dítě má právo prožít šťastné dětství“.

  • Zdá se Vám, že se mateřská/rodičovská dovolená stává „vedlejšákem“ pracující ženy?
  • Je rodina překážkou úspěšného života?
  • Hledáte způsob, jak skloubit pracovní a rodinný život?
  • Hledáte rovnováhu, ale ztrácíte sama sebe?
  • Jste unavená z pocitu, že je toho na Vás prostě moc?

Věnujte čas sama sobě. Pojďme se zamyslet nad time managementem moderní ženy, převažme si společně své váhy a zkusme najít cestu k slučitelnosti profesního a rodinného života.

Platba: na místě a v hotovosti.

The event is finished.