mentorka Petra Fundová – mentee Jitka Gosman Richtrová

Petra Fundová vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (UMPRUM) v Praze. Její absolventský autorský film získal výroční cenu školy a její další animované filmy, které režírovala, byly několikrát oceněny na zahraničních festivalech i doma na filmovém festivalu pro...

mentor Nikos Balamotis – mentee Ivana Kadlecová

Nikos přijel z Řecka do Československa v roce 1986 a vystudoval biochemii na PřF UK. Začátkem devadesátých let začal už jako student podnikat. Slovo podnikat vzal podle jeho původního významu „experimentovat, zkoušet“ a skutečně změnil za více než 25 let hodně oborů:...