V předcházejícím čísle časopisu Žena a život vyšel článek o Renatě Mrázové, člence kolegia.
Čtěte zde: Renata_Mrázová