mentorka Petra Fundová – mentee Jitka Gosman Richtrová

Petra Fundová vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (UMPRUM) v Praze. Její absolventský autorský film získal výroční cenu školy a její další animované filmy, které režírovala, byly několikrát oceněny na zahraničních festivalech i doma na filmovém festivalu pro...