Akademie MINERVA21 je vzdělávání šité na míru ženám i mužům. Všechny kurzy jsou originální a vycházejí z našich hodnot. Jako lektory si vybíráme nejlepší odborníky na trhu. Individuální přístup v malých skupinách a osobní zkušenosti lektora s tématem považujeme za klíčové.

OTEVŘENÉ KURZY

Originální semináře, které mají za cíl obohatit ženy a muže v různých oblastech. Zaměřujeme se nejen na osobní rozvoj, zvyšování sebevědomí, řešení různých životních situací, ale i na umělecky zaměřené semináře nebo na seznamování s novými technologiemi.

Michaela Cmíralová

Vladimír  Kludaj

Lenka  Papadakisová

No event found!
AMBASADOR AKADEMIE

Martin Lupa

Celoživotní vzdělávání považuji za klíčové nejen pro úspěšnou kariéru, ale i pro spokojený a plnohodnotný osobní život. Škola nás naučila hlavně fakta, ale poznání sebe sama, svých silných stránek, zvyšování svého sebevědomí a rozvoj různorodých dovedností jsou podle mne mnohem důležitější. Jsem hrozně rád, že právě na toto se MINERVA21 ve své Akademii zaměřuje.