Akademie MINERVA 21

 je vzdělávání šité na míru, určené pro ženy i muže. Všechny kurzy jsou originální a vycházejí z našich hodnot. Jako lektory si vybíráme nejlepší odborníky na trhu. Individuální přístup v malých skupinách a osobní zkušenosti lektora s tématem považujeme za zásadní.

OTEVŘENÉ KURZY

jsou originální semináře, které mají za cíl obohatit ženy a muže v různých oblastech. Zaměřujeme se nejen na osobní rozvoj, zvyšování sebevědomí, řešení různých životních situací, ale i na umělecky zaměřené semináře nebo na seznamování s novými technologiemi.

AMBASADOR AKADEMIE

Martin Lupa

Celoživotní vzdělávání považuji za klíčové nejen pro úspěšnou kariéru, ale i pro spokojený a plnohodnotný osobní život. Škola nás naučila hlavně fakta, ale poznání sebe sama, svých silných stránek, zvyšování svého sebevědomí a rozvoj různorodých dovedností jsou podle mne mnohem důležitější. Jsem velmi rád, že právě na toto se MINERVA 21 ve své Akademii zaměřuje.